Ochrana údajů

 

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 

2. Pro účely užívání služby serveru, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi uživateli, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů při užívání serveru (e-mail, telefon, IP adresa, cookie, popisné a fakturační údaje).

 

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatelé užívají služby serveru.

 

4. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které server nabízí.

 

5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mátě nějaké další dotazy? Kontaktujte nás

Další důležité informace

Všeobecné podmínky Nejčastější dotazy